Rhestr Fer #DyddMiwsigCymru 2021 – Cân 3 / Countdown to #WelshMusicLanguageDay 2021 – Track 3

Cân newydd sbon yw’r drydedd gân ar ein rhestr fer.  Dyma ‘Sa Neb Fel Ti’ gan Eden.

The third song on our shortlist, ‘Sa Neb Fel Ti’ by Eden, has recently been released.