Rhestr Fer #DyddMiwsigCymru 2021 – Cân 1 / Countdown to #WelshMusicLanguageDay 2021 – Track 1

Mae’n #DyddMiwsigCymru dydd Gwener.  Yn anffodus, ni fydd hi’n bosib dathlu’n yr ysgol.  Fodd bynnag, mae gennym restr chwarae eto eleni.  Bydd pump cân yn cael eu rhannu gyda chi dros y dyddiau nesaf.  Bydd cyfle i bawb yng nghymuned yr ysgol bleidleisio dros eu hoff gân brynhawn dydd Iau gyda’r canlyniadau’n cael eu cyhoeddi ddydd Gwener.

Y gân gyntaf ar y rhestr fer yw ‘Gwenwyn’ gan Alffa.  Mwynhewch!

 

This Friday is #WelshMusicLanguageDay.  Unfortunately, it won’t be possible to celebrate at school.  However, we do have a playlist again this year.  Five songs will be shared with you over the next few days.  Everyone within the school community will be able to vote for their favourite song on Thursday afternoon with the results announced on Friday.

The first song on the shortlist is ‘Gwenwyn’ by Alffa.  Enjoy!