Ras Hwyaid / Duck Race

Fel rhan o’n gwaith mentergarwch ym Mlwyddyn 5 a 6, rydym am gynnal ras hwyaid dydd Sul yma, Gorffennaf 17eg. Os hoffech chi brynu hwyaden am £1, dewch i’n gweld wrth ein dosbarthiadau ar ddiwedd y dydd heddiw. Diolch.

As part of our Year 5 and 6 enterprise, we are going to hold a duck race this Sunday, July 17th.  If you would like to buy a duck for £1, come and see us near our classrooms at the end of the day today. Thank you.