Raffl y Pasg / Easter Raffle

Mae disgyblion Blwyddyn 5 a 6 wedi trefnu raffl fel rhan o’u gwaith ar fentergarwch. Bydd tocynnau ar gael am £1 yr un yn ystod y dydd ac ar ôl ysgol heddiw.

Year 5 and 6 pupils have organised a raffle as part of their work on enterprise. Tickets will be available for £1 a strip during the day and after school today.