PWYSIG!! Urdd Cofrestru i gystadlu/Registering to compete

Plis gwiriwch eich bod wedi cofrestru eich plentyn i gystadlu os ydynt yn cystadlu yn unigol yn Eisteddfod yr Urdd eleni. Prin iawn yw’r rhestr cystadleuwyr ar hyn o bryd, er bod nifer ohonoch wedi ymaelodi dros  y dyddiau diwethaf ac wrthi yn ymarfer yn yr ysgol. Mae’r dyddiau cau ar gyfer gwneud hyn ddydd Llun fan bellaf. Gweler y fidio ynghlwm am gymorth.
If your child is intending on competing individually in the Urdd Eisteddfod this year, it is your responsibility as parents to register them to compete online. Presently, there are pupils practicing in school for certain competitions, but that haven’t yet registered to compete. Please see the attached video guide. Registration closes on Monday