PWYSIG – Meithrin Mwy / IMPORTANT – Meithrin Mwy

Neges gan y Meithrin Mwy

Yn anffodus, oherwydd salwch staff, mae’n angenrheidiol i’r Meithrin Mwy gau y prynhawn yma. Felly bydd angen i’r plant gael eu casglu o’r ysgol am 11:30am. Mae’n ddrwg iawn gennym am unrhyw anghyfleustra mae hyn yn ei achosi. Ni fydd tal am heddiw a dim ‘top up’ wythnos yma. Diolch o flaenllaw am eich cydweithrediad a’ch dealltwriaeth.

Message from Meithrin Mwy

Unfortunately, due to staff illness, it has become necessary to close Meithrin Mwy this afternoon. Therefore, all the Nursery children need to be collected from school at 11:30am. We are sorry for any inconvenience this may cause. There will be no charge for today nor top up for this week. Thank you for your cooperation and understanding.