Pwysig / Important: Cartref Gofal Stansty House / Stansty House Care Home

Ddoe, cysylltodd Cartref Gofal Stansty House, y cartref gofal gyferbyn â’r ysgol, i ddweud bod maes parcio’r Cartref yn cael ei ddefnyddio gan unigolion sy’n casglu plant o Ysgol Plas Coch.  Yn ogystal, mae ceir weithiau’n parcio ar draws mynedfa’r maes parcio.  Yn y gorffennol, ni allai ambiwlans gael mynediad i’r cartref gan fod car wedi’i barcio ar draws y fynedfa.  Rydym yn gwerthfawrogi bod parcio’n anodd y tu allan i’r ysgol ond mae diogelwch ein plant a’n cymuned ehangach yn hollbwysig.  Rydym yn gofyn yn garedig i chi osgoi rhwystro mynedfeydd wrth barcio’ch car.

Yesterday, Stansty House Care Home, the care home opposite the school, contacted to say their car park was used by individuals picking up children from Ysgol Plas Coch.  They added that cars sometimes park across the entrance to their car park.  In the past, an ambulance couldn’t gain access to the home as a car was parked across the entrance.  We appreciate that parking is difficult around the school but the safety of our children and our wider community is paramount.  We kindly ask you to avoid blocking entrances when parking your car.