Pleidlais #DyddMiwsigCymru 2021 / #WelshMusicLanguageDay 2021 Vote

#DyddMiwsigCymru hapus!  Cofiwch bleidleisio dros eich hoff gân Gymraeg oddi ar ein rhestr fer eleni.  Pa gân yw eich hoff gân?

Happy #WelshMusicLanguageDay!  Make sure you vote for your favourite Welsh song from our shortlist this year.  Which song is your favourite song?

 

Gwenwyn – Alffa

Ysbeidiau Heulog – Super Furry Animals

‘Sa Neb Fel Ti – Eden

50au – Gwilym

Calon Dan Glo – I Fight Lions

 

Mae’n hawdd pleidleisio trwy ddilyn y linc yma:

It is easy to vote by following this link:

Pleidlais #DyddMiwsigCymru 2021 Vote

 

Byddwn yn rhannu’r canlyniadau’n ystod y prynhawn!

We’ll be sharing the results this afternoon!