Plant Mewn Angen Yfory / Children in Need Tomorrow

Neges gan ein Cyngor Ysgol / A message from our School Council:

Nodyn i’ch atgoffa bod croeso i’r disgyblion wisgo dillad o’u dewis i’r ysgol yfory, Tachwedd 19eg.  Rydym yn fwy na hapus i basio unrhyw gyfraniadau ymlaen i’r elusen yn enw’r ysgol.

A reminder that pupils can come to school wearing clothes of their choice tomorrow, November 19th.  We are more than happy to pass on any contributions to the charity in the school’s name.