Plant Mewn Angen / Children in Need

Neges gan ein Cyngor Ysgol / A message from our School Council:

Dewch i’r ysgol yn gwisgo dillad o’ch dewis dydd Gwener, Tachwedd 19eg.  Rydym yn fwy na hapus i basio unrhyw gyfraniadau ymlaen i’r elusen yn enw’r ysgol.

Come to school wearing clothes of your choice on Friday, November 19th.  We are more than happy to pass on any contributions to the charity in the school’s name.