Pel Rwyd Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 and 6 netball

Mi fydd ymarferion pêl rhwyd yn dechrau ar ôl ysgol dydd Iau 15/9/22 ar gyfer bechgyn a merched blwyddyn 5 a 6. Mi fydd yr ymarfer yn dechrau am 3:45 ac yn gorffen am 4:45. Rhaid dod ȃ gwisg addysg gorfforol addas i’r ysgol mewn bag a newid yn syth am 3:30. Edrychaf ymlaen at eich gweld chi i gyd ar y buarth mawr tu allan i ystafell Coed Ywen Owrtyn.

Diolch yn fawr,

Mrs Hooson

Netball practice will begin after school on Thursday the 15/9/22 for Year 5 and 6 boys and girls. Practice will start at 3:45 and will finish at 4:45. You must bring a suitable PE kit to school in a bag and change straight away at 3:30. I look forward to seeing you on the big yard outside Coed Ywen Owrtyn class.

Thank you very much,

Mrs Hooson