Pêl-Rwyd Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 and 6 Netball

Mi fydd ymarferion pêl-rwyd yn ailgychwyn ar gyfer bechgyn a merched Blwyddyn 5 a 6 ar ddydd Iau gan ddechrau Dydd Iau yma, Ionawr 19eg.  Bydd yr ymarfer yn dechrau am 3:30 ac yn gorffen am 4:30.

Netball practice will restart for Year 5 and 6 boys and girls on a Thursday  after school , beginning this Thursday, January 19th.  Practice will start at 3:30 and finish at 4:30.

Diolch yn fawr / Thank you

Mrs Hooson