Pel droed a phel rwyd Bl 5 a 6 / Year 5 and 6 football and netball sessions

Ni fydd rhagor o sesiynau pel droed a phel rwyd Bl 5 a 6 ar ol ysgol ar nos Iau y tymor yma gan ei bod yn tywyllu’n gynnar a thwrnamentau y tymor wedi bod. Diolch i chi am eich cefnogaeth i’r ymarferion dros y tymor.

There won’t be anymore football and netball sessions for Years 5 and 6 after school on Thursday this term as it’s getting dark earlier and the term’s tournaments have finished. Thank you for your support for the sessions throughout the term.