Pecynnau Gwaith / Work Packs

Os nad yw eich plentyn yn gallu gweithio arlein, mae posib casglu pecyn gwaith o’r ysgol yfory rhwng 10:30am a 3pm.

If your child cannot work online, you can collect a work pack from school tomorrow between 10:30am and 3pm.