Partion Nadolig/ Christmas Parties

Byddwn yn cynnal partion nadolig wythnos nesaf ar gyfer holl ddisyblion yr ysgol. Mae croeso i’r plant ddod yn eu dillad eu hunain ar eu diwrnod parti. The children will be enjoying Christmas parties in school next week and are welcome to come in their own clothes on their party day.

Dydd Llun/ Monday: Blwyddyn 3 and 4

Dydd Mawrth/ Tuesday: Blwyddyn 1 a 2

Dydd Mercher / Wednesday: Meithrin a Derbyn

Dydd Iau/ Thursday: Blwyddyn 5 a 6

Diolch/Thank you