Parti Unsain/ Unison Party – Y Pethau Bach

Gan fod yr eisteddfod fory yn cychwyn yn hwyrach, bydd angen i’r parti gyrraedd Ysgol Bro Alun erbyn 3pm yfory i gystadlu.
 As the Eisteddfod is starting an hour later tomorrow, the party will need to be at Ysgol Bro Alun by 3pm to compete. 
Gyda diolch am eich cefnogaeth/ Thank you for your continued support.