Heddiw: Parti Pen-blwydd yr Urdd / Today: The Urdd’s Birthday Party

Cofiwch fod croeso i bawb ddod i’r ysgol yn gwisgo coch, gwyn a/neu gwyrdd heddiw, 25 Ionawr 2022. Nid ydym yn gofyn am gyfraniad ariannol.

Please remember that everyone is welcome to come to school wearing red, white or/and green today, Tuesday 25 January 2022. We are not asking for a contribution.

Parti Pen-Blwydd 100 Yr Urdd!

Mae’r Urdd yn 100 oed!

Rydym ni’n Ysgol Plas Coch am ymuno’n y dathlu heddiw ar ddiwrnod Cariad @ Urdd.

Bydd plant Ysgol Plas Coch yn helpu’r Urdd i ymgeisio am ddau deitl Guinness World Records™ ar y diwrnod.

Yr her: Y nifer mwyaf o fideos o bobl yn canu ‘Hei Mistar Urdd’ yn cael eu huwchlwytho i Facebook a Twitter ar 25 Ionawr 2022 rhwng 10.45am ac 11.45am gyda’r hashnod #YmgaisRecordBydYrUrdd

The Urdd’s Birthday Party!

The Urdd is 100 years old!

Today at Ysgol Plas Coch, which is Cariad @ Urdd day, we’re going to join the celebrations.

The children will be helping the Urdd to attempt to break two Guinness World Records™.

The challenge: The largest number of videos of people singing the iconic song ‘Hei Mistar Urdd’ uploaded to Twitter and Facebook between 10.45am and 11.45am using the hashtag #YmgaisRecordBydYrUrdd