Parti Pen-blwydd yr Urdd / The Urdd’s Birthday Party

Parti Pen-Blwydd 100 Yr Urdd!

Mae’r Urdd yn 100 oed!

Rydym ni’n Ysgol Plas Coch am ymuno’n y dathlu ar ddiwrnod Cariad @ Urdd, dydd Mawrth 25 Ionawr 2022.

Bydd plant Ysgol Plas Coch yn helpu’r Urdd i ymgeisio am ddau deitl Guinness World Records™ ar y diwrnod.

Yr her: Y nifer mwyaf o fideos o bobl yn canu ‘Hei Mistar Urdd’ yn cael eu huwchlwytho i Facebook a Twitter ar 25 Ionawr 2022 rhwng 10.45am ac 11.45am gyda’r hashnod #YmgaisRecordBydYrUrdd

Mae croeso i bawb ddod i’r ysgol yn gwisgo coch, gwyn a/neu gwyrdd dydd Mawrth 25 Ionawr 2022.

The Urdd’s Birthday Party!

The Urdd is 100 years old!

Here at Ysgol Plas Coch we’re going to join the celebrations on Cariad @ Urdd day, Tuesday 25 January 2022.

The children will be helping the Urdd to attempt to break two Guinness World Records™.

The challenge: The largest number of videos of people singing the iconic song ‘Hei Mistar Urdd’ uploaded to Twitter and Facebook between 10.45am and 11.45am using the hashtag #YmgaisRecordBydYrUrdd

Everyone is welcome to come to school wearing red, white or/and green on Tuesday 25 January 2022.