Nosweithiau rhieni dosbarth Llywelyn (Tachwedd 16eg) / Llywelyn class parent evenings (November 16th)

PWYSIG – Noson rieni dosbarth Llywelyn

Oherwydd salwch, yn anffodus mae’n rhaid i ni ganslo noson rieni dosbarth Llywelyn nos fory (Tachwedd 16eg). Byddwn yn ail drefnu cyn gynted a phosib.

 

IMPORTANT – Llywelyn class parents evening

Due to illness, unfortunately we have to cancel Llywelyn class’ parents evening that was supposed to be held tomorrow evening (November 16th).  We will rearrange as soon as possible.