Nosweithiau rhieni dosbarth Llywelyn / Llywelyn class parents evenings

Yn dilyn gohirio nosweithiau rhieni diweddar dosbarth Llywelyn, maent wedi cael eu hail drefnu:

Nos Iau yma, Tachwedd 25ain yn lle yr un oedd i fod ar nos Iau, Tachwedd 11eg

Nos Fawrth nesaf, Tachwedd 30ain yn lle yr un oedd i fod ar nos Fawrth, Tachwedd 16eg

Bydd amseroedd y galwadau ffon yn aros yr un fath. Os nad yw rhain yn gyfleus i chi, a wnewch chi gysylltu efo’r ysgol i ni gael ail drefnu os gwelwch yn dda.

 

Following the postponement of the recent Llywelyn class parents evenings, they have been rearranged:

This coming Thursday, November 25th instead of the one on Thursday, November 11th

Next Tuesday, November 30th instead of the one on Tuesday, November 16th.

The times of the phone calls will stay the same. If these aren’t convenient, please contact the school to rearrange.