Noson wybodaeth i rieni Meithrin newydd / Information evening for new Nursery parents

Os oes gennych blentyn sydd wedi cael lle yn nosbarth Meithrin yr ysgol ar gyfer mis Medi nesaf, cofiwch am y noson wybodaeth, nos fory, Mehefin 12fed am 6:00pm yn yr ysgol.

If you have a child that has been allocated a place in the school’s Nursery class for this coming September, this is a reminder about the information evening tomorrow, June 12th at 6:00pm at the school.