Noson Rieni Dosbarth Bers / Bers Class Parents’ Evening (10/05/2021)

Yn anffodus, rydyn ni’n gorfod gohirio noson rieni Dosbarth Bers heno.  Byddwn yn aildrefnu’r galwadau ffôn cyn gynted â phosibl.  Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.

Unfortunately, we are having to postpone Dosbarth Bers’ parents’ evening. We will reschedule the phone calls as soon as possible. Apologies for the inconvenience.