Noson gyntaf ym Mae Caerdydd / First night in Cardiff Bay

Ar ôl cyrraedd yn saff a bwyd yn y gwersyll, aeth criw Blwyddyn 5 i fowlio 10 heno. Pawb i’w hystafelloedd rwan; tybed faint o gysgu fydd yn y Bae heno?

After arriving safely and eating some tea, Year 5 went tenpin bowling tonight. Everyone to their rooms now; will there be much sleep in the Bay tonight?