Noson Ffilm / Film Night

Noson Ffilm / Film Night

Rydym yn cynnal noson ffilm Dydd Llun nesaf, 16.10.23.  Os hoffech i’ch plentyn fynychu’r noson ffilm bydd angen llenwi’r ffurflen amgaeedig a’i ddychwelyd i’r ysgol erbyn Dydd Gwener, 13.10.23

We are hosting a film night next Monday, 16.10.23.  If you would like your child to attend the film night you will need to complete and return the form which is on the attached letter by Friday, 13.10.23

Noson Ffilm