Noson Ffilm – casglu plant / Film Night – collecting children

Gweler isod manylion ynglyn â chasglu eich plentyn/plant ar ôl y noson ffilm:-

Amser   –   5:30pm

Adran Iau   –   Prif fynedfa

Cyfnod Sylfaen   –   Drws ar ochr Blwyddyn 5 a 6

Please see below information regarding collecting your child/children after the film night:-

Time   –   5:30pm

Juniors   –   Main reception

Foundation phase   –  Door at the side of Year 5 & 6