Nofio / Swimming – Dosbarth Clychau Gresffordd

Cofiwch fod Dosbarth Clychau Gresffordd â gwers nofio bore ‘fory. Mae hyn yn cynnwys y plant sydd ar y cwrs beicio gan eu bod yn beicio’n ystod y prynhawn. 

Dosbarth Clychau Gresffordd have a swimming lesson tomorrow. The children on the cycling course will be swimming in the morning and cycling during the afternoon.