Macmillan

Mae disgyblion Blynyddoedd 5 a 6 wedi bod yn brysur yn paratoi cacennau ar gyfer Apêl Macmillan yfory.  Mae cyfle i blant yr ysgol brynu cacen am gyfraniad o 50c yn ystod cyfnod Bwyd Bore.

Cofiwch hefyd am y prynhawn coffi rhwng 2pm a 3:15pm yn neuadd yr ysgol i deulu a ffrindiau.

Mwy/MoreMacmillan