Neges i ddosbarth Clochdy San Silyn – Message for Clochdy San Silyn class

Ni fydd gwers nofio yfory, dydd Gwener 25ain o Dachwedd

There will not be a swimming lesson tomorrow, Friday 25th of November