Neges gan y Cyngor Ysgol / A Message from the School Council

Yn ystod ein gwasanaeth ysgol rithiol y bore ‘ma, rhannwyd fideo gan y Cyngor Ysgol am feicio i’r ysgol:

During our virtual school assembly this morning, the School Council shared a video about cycling to school:

 

Mae pecyn gwybodaeth am y siwrne i’r ysgol isod, ymddiheuriadau mai yn Saesneg yn unig yw’r pecyn:

Further information about the school run can be found by clicking the link below:

Cycle, Walk and Scoot to School Like a Pro