Neges gan Siôn Corn / A Message from Father Christmas

Yn anffodus, nid oedd Siôn Corn yn gallu ymweld â’r ysgol unwaith eto eleni.  Er hyn, mae Siôn Corn wedi anfon fideo at ddisgyblion Ysgol Plas Coch.
Nadolig Llawen i bawb!

Unfortunately, Father Christmas was unable to visit the school again this year.  However, he has sent a message to the pupils of Ysgol Plas Coch.
Merry Christmas to everyone!