Neges at sylw Dosbarth Gwenllian yn unig

Bydd newid i’r drefn o ran gwersi ymarfer corff y tymor hwn. Ni fydd gwers ymarfer corff ar ddydd Llun. Bydd angen dillad ymarfer corff ar ddydd Iau tan y Nadolig, gan y bydd dosbarth Gwenllian yn mynychu sesiynau gymnasteg. Diolch.

There will be no p.e lesson on a Monday this term. Please bring your p.e kit on a Thursday as we will be attending gymnastic sessions until Christmas. Many thanks.