Milltir Ddyddiol 6 -12 Chwefror / Daily Mile 6 – 12 February

Diolch am eich cefnogaeth i’n her filltir ddyddiol.  Os gwelwch yn dda a wnaiff y disgyblion ddod â threinyrs gyda nhw wythnos nesaf rhag ofn i’w esgidiau wlychu

Thank you for supporting our daily mile challenge.  Please could all pupils bring trainers with them next week in case their shoes get wet

Diolch / Thank you