Meithrin / Nursery

Nodyn Atgoffa / Reminder

Bydd angen i’r plant meithrin ddod i’r ysgol yn gwisgo siwmper Nadolig Dydd Mawrth a Dydd Mercher nesaf (12.12.23 a 13.12.23) ar gyfer y cyngerdd Nadolig os gwelwch yn dda.  Diolch.

The nursery children will need to come to school wearing their Christmas jumper next Tuesday and Wednesday please (12.12.23 and 13.12.23) for their Christmas concert. Thank you.