Meithrin/Nursery – Ymweliad/Trip 19.6.19

Nodyn Atgoffa / Reminder

Mi fydd plant dosbarth Meithrin yn mynd ar drip i Barc Gwledig Tŷ Mawr ddydd Mercher, Mehefin 19eg.  Mae’r plant i wisgo eu gwisg ysgol ac mi fydd angen pecyn bwyd arnynt.

Os nad yw eich plentyn yn aros i’r Meithrin+ ar ddiwrnod yr ymweliad, a wnewch chi ei gasglu/chasglu o’r ysgol am 12:45pm os gwelwch yn dda.

The Nursery class will be going on a trip to Tŷ Mawr Country Park on Wednesday, June 19th.   The children should wear their school uniform and they will need a packed lunch. 

 If your child isn’t attending the Meithrin+ on the day of the trip, please collect him/her from school at 12:45pm.