Meithrin Mwy ar gau 19.1.24 / Meithrin Mwy closed 19.1.24

Yn anffodus, oherwydd salwch staff, bydd y Meithrin Mwy ar gau eto prynhawn yma. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra mae hyn yn ei avhosi.

Unfortunately, due to continued staff illness, the Meithrin Mwy will be closed again this afternoon. Apologies for any inconvenience that this causes.