Meithrin Dosbarth Erddig Class Nursery

Nodyn i’ch hatgoffa bod angen i blant meithrin Dosbarth Erddig wisgo siwmper Nadolig i’r ysgol yfory os gwelwch yn dda.

A reminder that Erddig Class nursery children need to wear a Christmas jumper to school tomorrow please.