Meithrin Dosbarth Bers Class Nursery

Nodyn i’ch hatgoffa bod angen i blant meithrin Dosbarth Bers wisgo siwmper Nadolig i’r ysgol yfory os gwelwch yn dda.

A reminder that Bers Class nursery children need to wear a Christmas jumper to school tomorrow please.