Mabolgampau / Sports Days

Gweler isod y dyddiadau ar gyfer y mabolgampau eleni:-

See below the dates for this year’s sports days:-

Meithrin a Derbyn:  Dydd Mercher, Gorffennaf 5ed yn y bore

Nursery and Reception:  Wednesday, July 5th in the morning

Blwyddyn 1 a 2:  Dydd Mercher, Gorffennaf 5ed yn  y prynhawn

Year 1 and 2:  Wednesday, July 5th in the afternoon

Blwyddyn 3 a 4:  Dydd Mawrth, Gorffennaf 4ydd yn y bore

Year 3 and 4:  Tuesday, July 4th in the morning

Blwyddyn 5 a 6:  Tuesday, July 4th in the afternoon

Year 5 and 6:  Tuesday, July 4th in the afternoon