Llythyr Bl. 5 a 6 / Yrs. 5 & 6 Letter

A wnewch chi sicrhau bod eich plentyn yn dychwelyd y ffurflen ganiatâd (a’r ffurflen ‘Personal Release’, os yw’n berthnasol) i’r ysgol y bore ‘ma os gwelwch yn dda.

Mae angen i’r plant wisgo’r wisg ysgol heddiw a chofio dod â’u gwisgoedd sioe Nadolig.  Diolch yn fawr.

Will you please ensure that your child returns the consent form (and personal release form, if applicable) to school this morning please.

Years 5 and 6 children need to wear the school uniform today and bring their Christmas show costumes too. Thank you.