Llyfrau Siop Y Siswrn / Siop Y Siswrn Books

Os ydych yn dymuno archebu llyfr, mae angen gwneud hyn drwy ParentPay erbyn yfory, Rhagfyr 8fed os gwelwch yn dda.

If you wish to order a book, you will need to do this through ParentPay by tomorrow, December 8th please.