Llyfrau Cymraeg / Welsh Books

Rydym yn ymwybodol bod rhai ohonoch wedi cael trafferth wrth archebu llyfr Cymraeg drwy ParentPay.  Rydym wedi cysylltu â ParentPay ac maent wedi datrys y broblem erbyn hyn.  Gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda os ydych yn dal i gael trafferth.  Diolch.

NODWCH – y diwrnod olaf ar gyfer archebu llyfr yw Dydd Llun, Rhagfyr 11

We are aware that some of you have had difficulty when attempting to order a Welsh book through ParentPay.  We have been in touch with ParentPay and the problem should now have been resolved.  Please let us know if you are still having issues.  Thank you.

PLEASE NOTE – the last day for ordering a book is Monday, December 11