Llyfrau Cymraeg / Welsh Books

Y dyddiad olaf ar gyfer archebu a thalu am lyfr Cymraeg yw Dydd Llun, Rhagfyr 11eg (NID 6.12.23 fel sydd ar y llythyr)  Diolch

The last date for ordering and paying for a Welsh book for your child is Monday, December 11th (NOT 6.12.23 as stated on the letter) Thank you