Lluniau Ysgol – School Photographs – 25.5.22

NODYN I ATGOFFA:

Bydd ffotograffydd o gwmni Tempest yn dod i’r ysgol yfory, Dydd Mercher, Mai 25ain i dynnu lluniau’r disgyblion.  Bydd angen i’r plant wisgo gwisg ysgol os gwelwch yn dda.

REMINDER NOTE:

The photographer from Tempest will be in school tomorrow, Wednesday, May 25th to take photos of the students.  The children will need to wear their school uniform please.