Lluniau Tempset dosbarth Derbyn a Blwyddyn 6 / Reception class and Year 6 Tempest photos

Rhieni a gwarchodwyr Derbyn a Bl 6 / FAO of Reception class and Year 6 parents and carers

Os am archebu llun dosbarth (Derbyn a Bl 6) a chael y llun wedi ei yrru i’r ysgol am ddim, bydd angen gwneud hynny gan ddilyn y cyfarwyddiadau yrrwyd ar ebost dros wyliau’r Pasg erbyn dydd Mawrth nesaf, Mai 3ydd.

If you’d like to order the class photo (Reception and Year 6) and have it delivered to school for free, orders must be made, following the instructions sent  in the email sent over Easter, by  next Tuesday, May 3rd.