Lluniau Dosbarth (Derbyn a Bl. 6) / Class Photographs (Reception & Yr. 6)

Os hoffech archebu llun dosbarth eich plentyn, a wnewch chi sicrhau bod yr archeb a’r tâl yn cael ei ddychwelyd i’r ysgol erbyn Dydd Gwener, Mawrth 16eg fan pellaf os gwelwch yn dda.

If you wish to order your child’s class photograph, please could you ensure that the order and payment is returned to school by Friday, 16th March at the latest.