Lluniau Dosbarth / Class Photographs

Derbyn a Blwyddyn 6 / Reception and Year 6

Os hoffech archebu llun dosbarth eich plentyn, a wnewch chi sicrhau bod yr archeb a’r tâl yn cael ei ddychwelyd i’r ysgol erbyn Dydd Mercher, Mawrth 13eg fan pellaf os gwelwch yn dda.  Diolch.

If you wish to order your child’s class photograph, please could you ensure that the order and payment is returned to school by Wednesday, 13th March at the latest.  Thank you.