Llundain (Bl. 5 a 6) / London (Yrs. 5 & 6)

Mae disgyblion Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6 wedi mwynhau diwrnod prysur yn Llundain heddiw, ac maent wedi ymddwyd yn wych unwaith eto.

Er gwybodaeth i rieni, rydym wedi gadael canol Llundain ond mae’r traffig yn drwm.

Year 5 and Year 6 pupils have enjoyed a busy day in London today, and their behaviour has been impeccable once again.

For attention of parents, we have left central London, however, the traffic is heavy!