Llundain (Bl. 5 a 6) – Gwyriad / London (Yrs. 5 & 6) – Diversion

Mae rhan o’r M54 ar gau felly roedd rhaid i ni ddilyn gwyriad. Toc wedi 11:00pm rydym yn debygol o gyrraedd yr ysgol erbyn hyn!

Part of the M54 is closed so we had to follow a diversion.  Shortly after 11:00pm we are now likely to arrive at school!