Llundain (Bl. 5 a 6) – Diweddariad / London (Yrs. 5 & 6) – ETA

Rydym tua 1 awr a chwarter o’r ysgol felly’n debygol o gyrraedd tua 10:50pm.

We’re approximately 1 hour and 15 minutes from school, therefore likely to arrive around 10:50pm.