Llun yn y Leader / Photo in the Leader

Rhieni dosbarth Derbyn – cofiwch y bydd llun y dosbarth Derbyn yn rhifyn yfory o’r Leader. Bydd copiau ar gael i’w prynu o’r ysgol.
 
Reception class parents – a reminder that the Reception class photo will be in tomorrow’s Leader. Copies will be available to buy from the school.
http://www.leaderlive.co.uk/news/16899515.first-days-at-school-2018-list-of-schools-involved-in-leaders-brilliant-picture-pull-out-on-tuesday-september-25/